عضو سازمان نصر تهران: ادامه محدودیت‌های اینترنتی همه ابعاد کسب‌وکار را ناامن می‌کند.


بهناز آریا رئیس کمیسیون افتا سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در گفتگو با روابط عمومی این سازمان به بیان چالش هایی که در نتیجه تداوم وضعیت اختلال و فیلترینگ اینترنت به وجود می آید، پرداخت. آریا فناوری را جزء لاینفک زندگی و معیشت مردم و کسب و کارهای بزرگ و کوچک و فعالیت های تخصصی دانست و آسیب های ناشی از ناامنی حوزه فناوری را اینگونه تشریح کرد:

فناوری بدون امنیت در ابعاد مختلف آن بی معنی است. فروپاشی اکوسیستم و صنعت فناوری اطلاعات و بازگشت به گذشته یکی از مهم ترین دغدغه های کسب و کارهای فناورانه و صنایع مبتنی بر فناوری امروزی و حتی تک تک افراد جامعه است. بدون شک تداوم شرایط ناامنی کنونی در تمامی ابعاد یک کسب و کار آینده ای مبهم و چالش برانگیز را هم برای کسب و کارها و هم برای متخصصان فناوری اطلاعات ترسیم می کند.

رئیس کمیسیون آفتاب سازمان نصر تهران ادامه محدودیت های اخیر را علاوه بر ترسیم آینده ای مبهم و چالش برانگیز، ایجاد ناامنی در تمامی ابعاد کسب و کارها می داند و می افزاید:

قطع برخی از این دسترسی ها حتی به روز رسانی تجهیزات امنیتی و سپرهای دفاعی زیرساختی را که در دوران تحریم به سخت ترین روش ها انجام می شد، با چالش مواجه کرده است و این به معنای ناامنی بیشتر است.

وی معتقد است در شرایط کنونی نه تنها حمایتی از تولید و کسب و کارهای دانش بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال نمی شود، بلکه فعالان این عرصه با مشکلات اساسی و اساسی مواجه شده اند. وی در تشریح این وضعیت گفت: زمانی که امیدوار بودیم از تولید دانش بنیان و ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصاد دیجیتال حمایت کنیم، همه کسب و کارهای فناور به جای نگرانی برای تولید دانش و فناوری، با مشکلاتی مواجه شدند. دسترسی آسان به دانش و بسترها و ابزارهای لازم.»

وی همچنین به مضرات استفاده از ابزارهایی مانند فیلترشکن برای دسترسی های ضروری اشاره کرد و تصریح کرد: مشکلاتی که به ناچار محرمانه بودن و یکپارچگی اطلاعات را در مسیر دسترسی های لازم قربانی می کند و با استفاده گسترده از فیلترشکن ها، مشکلاتی دارد و خواهد بود. نتیجه ای جز ناامنی ندارد.” داشته است.»

رئیس کمیسیون افتا سازمان نصر در ادامه به حوادث امنیتی روزها و هفته های اخیر اشاره کرد و آن را ناشی از آسیب پذیری سازمان ها و ناکارآمدی اقدامات پیشگیرانه در برابر این حوادث دانست. وی در این خصوص گفت:

حوادث امنیتی اخیر نشان داده است که آنچه در سازمان ها به عنوان امنیت زیرساخت و کنترل های لازم اجرا می شود مؤید ناکارآمدی فعالیت ها و وجود آسیب پذیری های فراوان است. اتفاقاتی که نشان داد نه تنها اقدامات پیشگیرانه مناسبی در حوزه امنیت اطلاعات صورت نگرفته است، اقدامات اصلاحی لازم نیز صورت نگرفته و همچنان احتمال تکرار چنین حوادثی وجود دارد.

بهناز آریا علاوه بر بحث امنیت در حوزه فناوری به نبود زیرساخت های لازم در حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و آن را عاملی برای ابهام وضعیت این حوزه دانست: در شرایطی که دیجیتال اقتصاد نقش بسیار برجسته ای در اقتصاد امروز و آینده جهان ایفا می کند، ما با آینده تیره و مبهم آن در کشور روبرو هستیم؛ زیرا علاوه بر نبود بسترهای لازم، غیرقابل پیش بینی بودن آینده اقتصاد دیجیتال است. در ایران یکی از دلایل اصلی این ابهام است..»

وی وجود امنیت اقتصادی، امنیت روانی، امنیت شغلی و بسیاری از ابعاد دیگر امنیت را برای بنگاه‌های اقتصادی و نیروی انسانی ضروری دانست و اظهار داشت: بدون چنین عواملی، بنگاه اقتصادی، کارآفرین، کسب‌وکار بخش خصوصی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. وی با اشاره به اینکه چنین عواملی در اقتصاد دیجیتال ایران وجود ندارد، تصریح کرد:

یک کسب و کار فراتر از تهدیدات مربوط به امنیت اطلاعات و خطراتی که گردش چرخه اقتصاد دیجیتال کشور را غیرممکن می کند، با تهدیدات بسیاری روبرو است. حتی تولید محصولات بومی و متکی به خود نیز در فضای رقابتی باز و سالم و با اعتمادسازی در طول زمان و با برنامه ریزی، حمایت و سرمایه گذاری مناسب امکان پذیر است.

با وجود اهمیت ایجاد چنین فضایی برای کسب و کارها، آریا معتقد است با وجود محدودیت های اینترنت، چنین امکاناتی در اقتصاد دیجیتال کشور وجود ندارد. وی درباره پیامدها و نتایج این وضعیت گفت: تصمیمات و محدودیت های لحظه به لحظه اینترنت بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن و عدم مشورت کارشناسی با ذینفعان، اصناف و سازمان ها، نوسانات شدید اقتصادی، بسته شدن بسترهایی که هزاران کسب و کارهای کوچک و بزرگ در گوشه و کنار ایران به فعالیت تجاری پرداخته اند که نتیجه آن چیزی جز نابودی بسیاری از کسب و کارها و سونامی مهاجرت نیروی انسانی توانمند نخواهد بود..»