“طلای سرخ”؛ دست های محرومی که طلا می چینند


صابر قاضی او یکی از هنرمندان خوب کشورمان است که بیش از صدها عنوان در افتخارات عکاسی خود دارد. او که متولد تبریز است، زندگی در شهرهای بزرگ تجاری و تاریخی را دلیل اصلی کنجکاوی و بینش خود می داند. بیشتر آثار صابر بر روایت تعامل انسان و طبیعت متمرکز است و او می گوید که عکاسی را به عنوان ابزاری برای درک روابط پیچیده انسانی و فرهنگی انتخاب کرده است.

درک بهتر و شناخت صادقانه موضوع مستلزم صرف زمان بیشتر است. به همین دلیل پروژه های عکاسی صابر به عنوان یک عکاس مستند و فعال محیطی طولانی مدت و مرتبط با مسائل اجتماعی، زیست محیطی و زندگی در شرایط پس از بحران و جنگ است. موضوعات مربوط به خاطرات کودکی و تجربیات زیسته او در یکی از پرتنش ترین مناطق جغرافیایی جهان.

در این شاتر شما را به دیدن تصاویری از مجموعه عکس «طلای سرخ» و خواندن داستان آن از زبان صابر قاضی دعوت می کنم.