شگفت انگیزترین اکتشافات باستان شناسی مصر باستان در سال 2022


باستان شناسان هنگام کاوش در محوطه باستانی بندر برنیک در سواحل دریای سرخ، زیارتگاهی 1700 ساله با 15 شاهین بدون سر و ساختاری سنگی با نقوش دو خدای ناشناس پیدا کردند. در کنار این بنای سنگی یک پایه سنگی با دو چنگ آهنی پیدا شد، اما چیزی که باستان شناسان را شگفت زده کرد این آثار جالب نبود بلکه کتیبه ای به زبان یونانی در یکی از غرفه های پشتی حرم بود. در این کتیبه می خوانیم: «در اینجا جوشاندن سر شاهین شایسته نیست».

ظاهراً در این قسمت از امپراتوری مصر باستان، انجام برخی از مراسم قربانی کردن پرندگان از جمله شاهین ممنوع بوده است. قربانی کردن پرندگان با جوشاندن در مصر باستان بسیار رایج بود. همانطور که سلیمه اکرم، مورخ و مصر شناس، در کتاب «مخلوقات خدایان: مومیایی حیوانات در مصر باستان» توضیح می دهد، گاهی پرندگان را زنده در دیگ های پر از صمغ در حال جوش غوطه ور می کردند. طی این فرآیند وحشتناک، تمام استخوان های پرندگان پودر شد.

5- انگشتر طلایی با نقوش از بس خدای طنز