شوک دیگری به بازار ارزهای دیجیتال: اتحادیه اروپا به دنبال محدود کردن فعالیت بانک‌ها در صنعت ارزهای دیجیتال است.


قانونگذاران اتحادیه اروپا موافقت اولیه برای تغییرات در مقررات مربوط به صنعت کریپتو را صادر کردند. بخشی از این قوانین سختگیرانه بر روی بانک هایی متمرکز است که در زمینه ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال فعالیت می کنند.

به گفته بیت کوینیست، قوانین جدید اروپا در تلاش هستند تا تعداد وام های بیت کوین و اتر بدون پشتوانه را محدود کنند. بر اساس این قوانین، بانک ها باید سرمایه نقدی بیشتری را برای محافظت از مشتریان در برابر ضررهای مربوط به رمزارزها نگهداری کنند. همچنین بانک ها موظفند میزان دارایی های ارزهای دیجیتال را به نهادهای نظارتی اعلام کنند.

قوانین جدید قبل از ورود به مرحله اجرا باید توسط پارلمان اروپا و وزرای دارایی اتحادیه اروپا تصویب شوند. اتحادیه اروپا قصد دارد میزان دارایی‌های ارز دیجیتال بانک‌ها را در چارچوب جدیدی محدود کند. در صورت تصویب، این قوانین در ابتدای سال 2025 اجرا می شود.