شرکت های دانش بنیان تا 10 میلیارد و شرکت های خلاق تا 300 میلیون تومان دریافت می کنند.


به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، کسب و کارها و بسترهای اینترنتی را یکی از عوامل موثر در افزایش بهره وری، خلق ثروت دانست. و ایجاد اشتغال در کشور و با اشاره به آسیب هایی که در دو ماه گذشته از این مشاغل بازدید کرد و بر لزوم اجرای برنامه هایی در راستای مقررات حمایتی از کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد:

در دو ماه گذشته فعالیت تعدادی از مشاغلی که از بستر اینترنت و فضای مجازی برای ارائه خدمات و محصولات خود استفاده می کردند با مشکل مواجه شده است. در این راستا دولت با تدوین و ابلاغ آیین نامه های حمایتی از کسب و کارهای اینترنتی، تلاش می کند تا آسیب های ناشی از اختلالات اینترنتی را برای این کسب و کارها به حداقل برساند و با استفاده حداکثری از فضای داخلی و پایدار، فضایی را فراهم کند که بتوانند نقش موثری را ایفا کنند. زیرساخت ها و سکوها برای توسعه اقتصاد و داشتن اشتغال.

صندوق نوآوری و شکوفایی با در نظر گرفتن این هدف، اقداماتی را برای کمک به تامین مالی شرکت های دانش بنیان انجام داده است تا به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، «با این اقدام، فرصت مناسبی را برای بهبود این کسب و کارها فراهم کنیم. خود را با شرایط فعلی وفق دهند.» آهسته تر.”

برای این منظور تا سقف 10 میلیارد تومان تسهیلات برای این شرکت ها در نظر گرفته شده است. شرکت های هدف این طرح عمدتاً در یکی از حوزه های «پلتفرم های کاربردی و تجاری»، «نرم افزار محتوا محور»، «آموزش مجازی» یا «صنعت بازی های اینترنتی» فعالیت می کنند و یا محصولات آنها از طریق پلتفرم های خارجی به بازار عرضه و به فروش می رسند.

دهقانی فیروزآبادی درباره تسهیلات در نظر گرفته شده اینگونه توضیح داده است: برای هر شرکت تا سقف 10 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است که با نرخ ترجیحی پرداخت می شود و در بازه زمانی 12 ماهه بازپرداخت می شود.

مبلغ تسهیلات 6 برابر هزینه حقوق و دستمزد می باشد

با توجه به توضیحات علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، میزان تسهیلات تعیین شده برای هر شرکت معادل 6 برابر کل هزینه های حقوق آن شرکت است که بر اساس لیست بیمه تعیین می شود. مهر 1401. وی همچنین درباره جزئیات این طرح گفت:

برای شرکت های دانش بنیان، این تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان به صورت مستقیم از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی اعطا می شود و شرکت هایی که بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات دارند برای دریافت تسهیلات از محل منابع اهرمی به شبکه بانکی معرفی می شوند. صندوق نوآوری و شکوفایی .

به گفته رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، ملاک تشخیص خسارت این شرکت ها کاهش حداقل 20 درصدی تعداد نصب، کاربران فعال، میزان بازدید و یا ترافیک داده در مهر 1401 است. نسبت به مرداد 1401 و این تسهیلات شامل شرکت هایی می شود که دارای سوابق فروش هستند. و فروش آنها در سال 1400 کمتر از 50 میلیارد تومان است.

منبع ارائه و اعطای این تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های تحقیقات و فناوری است که با نرخ 9 درصد با حداقل ضمانت نامه و وثیقه مورد نیاز و از طریق بانک های همکار صندوق با نرخ 12 درصد پرداخت می شود. . همچنین شرکت ها باید 6 ماه پس از دریافت تسهیلات نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کنند.

سقف تسهیلات 300 میلیونی برای شرکت های خلاق

مهرداد خلیلی، مدیر تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نیز در گفتگو با یک برنامه رادیویی بر ضرورت اعطای این تسهیلات در سریع ترین زمان ممکن تاکید کرد و اظهار داشت: سعی کردیم خیلی سریع خود را با شرایط وفق داده، عمل کنیم. به سرعت و مقدمه ای برای انجام امور بانکی با حداقل بوروکراسی اداری. از آنجایی که اگر دیر شود ممکن است برای شرکت ها مفید نباشد، تیم مشخصی را آماده کرده ایم و سعی داریم با حداقل مراحل اداری بررسی ها را انجام دهیم.

مدیر تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری جزئیات دیگر این طرح تسهیلاتی را تشریح و اعلام کرده است:

با دستورالعمل ویژه تسهیلات حمایتی با نرخ مناسب در اختیار شرکت ها قرار می گیرد، بدیهی است شرکت های دانش بنیان نیستند، کلیه شرکت های خلاقی که خسارت دیده اند، بر اساس ضوابط و ضوابط میزان خسارت تعیین و حمایت می شود. این دوستان

خلیلی ضوابط تشخیص خسارت و خسارت در خصوص شرکت های دانش بنیان را اینگونه تشریح کرده است: برای شرکت های دانش بنیان که دارای کسب و کار اینترنتی و پلتفرمی بوده اند، در صورتی که تعداد کاربران در مهر ماه 1401 نسبت به مرداد ماه سال جاری 20 درصد کاهش داشته است. کاهش تعداد کاربران خواهند داشت، اگر افت حجم ترافیک یا افت تعداد نصب داشته باشند، این موارد ملاک آسیب هستند».

به گفته مدیر تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، با هماهنگی دبیرخانه برنامه توسعه اکوسیستم برای شرکت های خلاق تمهیداتی اندیشیده شده است و میزان خسارت وارده به این شرکت ها باید به تایید این دبیرخانه برسد و افزود: در این راستا باید به این موضوع توجه شود. اگر این دبیرخانه اعلام کند خسارت بر اساس این معیارها بوده است همانطور که گفتم حداکثر 6 برابر حقوق و دستمزد ماه جاری بر اساس لیست بیمه تعیین می کنیم و تا سقف 10 میلیارد تومان به این شرکت ها تسهیلات می دهیم.

البته سقف تسهیلات برای شرکت های خلاق 300 میلیون تومان است. در مواردی که شرکت ها برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می کنند، نرخ سود ۱۲ درصد و شرکت های خلاقی که قرار است به صندوق های پژوهش و فناوری مراجعه کنند، نرخ تسهیلات آنها ۹ درصد محاسبه می شود.

خلیلی همچنین نحوه بازپرداخت این تسهیلات را اینگونه توضیح داده است: پرداخت ها یک مرحله ای است، یعنی اعم از بانکی، از منابع داخلی صندوق نوآوری و شکوفایی و یا از طریق صندوق های پژوهشی، نحوه پرداخت. یک مرحله ای است در موارد بانکی کل مدت تنفس و بازپرداخت 12 ماه در نظر گرفته می شود و مواردی که قرار است از طریق صندوق های پژوهشی و فناوری به شرکت های خلاق اعطا شود سه ماه مهلت تنفس دارد و سه قسط باید پرداخت شود. ظرف 9 ماه