شبیه ترین سیارات به زمین؛ آیا سیارات قابل سکونت وجود دارد؟


کشف هیجان انگیز دیگری در هنگام مشاهده یک ستاره کوتوله قرمز به نام LP 890-9 انجام شد. این ستاره که تقریباً 98 سال نوری از زمین فاصله دارد، احتمالاً دو سیاره زمین مانند دارد.

اولین سیاره LP 890-9c است که در رصدهای سیاره خواهرش LP 890-9b کشف شد و احتمالاً از مواد سنگی ساخته شده است. به گفته ناسا، این جهان 40 درصد بزرگتر از زمین است و در کمربند حیات ستاره مادرش قرار دارد.

درونی‌ترین جهان LP 890-9b است که 30 درصد بزرگ‌تر از زمین است و احتمالاً برای سکونت خیلی گرم است، با دمای احتمالی 123 درجه سانتی‌گراد. این سیاره با استفاده از ماهواره TESS (Transitional Planet Mapping Satellite) کشف شد.

بیرونی ترین سیاره، LP 890-9c، احتمالاً بر اساس استانداردهای انسانی سرد است و دمای سطح آن به منفی 1.1 درجه سانتیگراد می رسد. با این حال، این سیاره در کمربند حیات ستاره خود قرار دارد. در این منطقه احتمال جاری شدن آب مایع سطحی وجود دارد.

سوالات متداول تیرازیس فایل

  • سیارات زمین مانند چه ویژگی هایی دارند؟

    چیزهایی مانند امکان جریان آب مایع و سایر شرایط حیات مانند دمای نسبتاً گرم پیش نیاز چنین سیاراتی هستند. اما همه چیز بسیار پیچیده تر از تصور است و با مشاهدات بیشتر می توان شرایط این سیارات را درک کرد.

  • چرا ما به دنبال سیاراتی شبیه زمین هستیم؟

    با جستجوی سیارات مشابه زمین می توان متوجه شد که حیات زمینی در کل کهکشان چقدر رایج است و از سوی دیگر می توان به بسیاری از سوالات در مورد شکل گیری حیات زمینی و شکل گیری زمین پاسخ داد.

  • نزدیکترین سیاره قابل سکونت به زمین کدام است؟

    پروکسیما قنطورس b با فاصله 4 سال نوری از زمین یکی از نزدیکترین کاندیداهای قابل سکونت به زمین است. اما برای اثبات این موضوع به تحقیقات و مشاهدات بیشتری نیاز است.