سنسور جدید کانن امکان تشخیص چهره سوژه های متحرک را با دقت بالا فراهم می کند


به گفته پتاپیکسل، اکثر سنسورهای امروزی باید خود را با تفاوت چشمگیر نوردهی در نقاط برجسته و سایه در صحنه تطبیق دهند تا تصویر نهایی جزئیات کافی در همه زمینه ها داشته باشد. در این زمینه، حسگرها نوردهی های متعدد را ثبت کرده و آنها را ترکیب می کنند. فرآیند ترکیب این تصاویر معمولا به سرعت انجام می شود.

به گفته کانن، رویکرد سنسورهای امروزی در ثبت چندین نوردهی و ترکیب آنها مشکل ساز است. به عنوان مثال، چنین سیستمی هنگام عکاسی از سوژه های متحرک عملکرد چندان خوبی ندارد و ممکن است تصاویر ترکیبی کاملاً مطابقت نداشته باشند.

برای حل این مشکل، سنسور جدید کانن از ساختار متفاوتی شامل 736 ناحیه مجزا استفاده می کند. هر یک از این مناطق را می توان بر اساس نور صحنه روی نوردهی متفاوتی تنظیم کرد. به عبارت دیگر، مناطق سنسور 736 کانن می توانند نوردهی های مختلف صحنه را به طور جداگانه ضبط کنند. با استفاده از این سیستم، سنسور کانن می تواند به طور فعال تصاویر HDR را در زمان واقعی بدون نیاز به ترکیب چندین نوردهی ثبت کند.