سقف تراکنش های خرید بانکی به 100 میلیون تومان رسید


بانک مرکزی در شصتمین صورتجلسه مورخ 23/07/1401 هیات عامل بانک مرکزی در خصوص موضوع ماده 12 دستورالعمل شفاف سازی معاملات بانکی اشخاص موضوع بخشنامه مورخ (11/11/1300). حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به یک مشتری واقعی به مبلغ یک میلیارد ریال افزایش یافته است.

این اقدام پس از افزایش نوسانات ارزی در هفته های اخیر با هدف رفع مشکلات مشتریان خرید ارز انجام شد و میزان تراکنش خرید بانکی چه از طریق دستگاه کارتخوان و چه از طریق درگاه پرداخت 50 میلیون تومان بود که قبلا انجام شده است. با تصمیم اخیر بانک مرکزی دو برابر شد. .

فعالان بازار ارز اعلام کرده اند که این افزایش مبلغ به 100 میلیون تومان به تسهیل خرید ارز کمک کرده و صف های کمتری در مقابل صرافی ها ایجاد کرده است.