سازمان ثبت احوال از سیستم تشخیص چهره استفاده می کند


هاشم کارگر رئیس سازمان ثبت احوال کشور از رونمایی از سامانه تشخیص چهره در این سازمان خبر داد و از بهره برداری از این سامانه با هدف ارتقای خدمات به شهروندان خبر داد. این سامانه امکان پردازش تصویر و تشخیص چهره را به عنوان ورودی سامانه از میان تصاویر موجود در پایگاه جمعیتی کشور فراهم می کند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اعلام این خبر به ایسنا، درباره برنامه های این سازمان برای ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان به ایسنا توضیح داد: سازمان ثبت احوال کشور در نظر دارد کیفیت و تنوع خدمات را ارتقا دهد. به شهروندان در خصوص استفاده از روش ها و ابزارهای جدید احراز هویت، تولید بدنه و تراشه کارت ملی هوشمند، ارتقاء و هوشمندسازی تجهیزات صدور شناسنامه، تولید اسکنر اثر انگشت و عنبیه چشم، ابزار تصویربرداری و پردازش تصویر برای شناسایی و تشخیص جعل، تجهیزات امنیتی و ذخیره سازی و تولید کلید و گواهی الکترونیکی از ظرفیت و شرکت های دانش بنیان نیز می توانند از آن استفاده کنند.

کارگر همچنین بر لزوم استفاده از توان شرکت های دانش بنیان تاکید کرده است که مطالعه ای در این زمینه به منظور افزایش سطح مهارت مدارک هویتی انجام شده است. در این راستا تولید برخی نرم افزارهای مورد نیاز سازمان از طریق شرکت های دانش بنیان انجام می شود. همچنین در تجهیزات فناورانه مرکز داده و دفاتر تابعه از ظرفیت تولید شرکت دانش بنیان استفاده می شود.

رئیس سازمان ثبت احوال از تلاش این سازمان برای استفاده از ظرفیت های فناورانه خود خبر داد و اعلام کرد: در سازمان ثبت احوال نیز ایجاد اداره کل فناوری و امنیت فضای مجازی با هدف ارتقای امنیت فناوری اطلاعات به عنوان بازوی اجرایی موضوع در بخش فناوری اطلاعات ایجاد شد.