زیر ستاره های نیوزلند؛ مجموعه عکس زیبایی بی نظیر نیوزلند


دیوید هوپفنر (دیوید هوپفنر) از جنبش رمانتیک در اواسط دهه 1800 برای جستجوی عظمت و زیبایی طبیعت در نیوزلند الهام گرفت. رمانتیسیسم عواطف شدید را منبع اصلی تجربه زیبایی شناختی می داند، بنابراین این حالت ذهنی به احساس اولویت می دهد. برخلاف روز، سکوت شب زیبایی واقعی مناظر را آشکار می کند.

بر این اساس هوپفنر مجموعه عکس «I raro i nga star» یا زیر ستاره های نیوزیلند را گردآوری کرد. این مجموعه نه تنها قصیده ای برای رمانتیسم است، بلکه آن را با ابزارهای مدرن در زمانی سریع بررسی می کند.

هوپفنر از طریق منابع نوری مجزا، زندگی را به صحنه های متروکه می بخشد تا بتوان احساس کرد که انسان و طبیعت چگونه به هم متصل هستند. به دور از هرگونه آلودگی نوری، ستارگان در آسمان باورنکردنی بالای نیوزیلند می درخشند و بیننده را به لحظه ای آرام در نیمه شب منتقل می کنند.