زمستان دوباره در بهار ایرانگردی


همچنین در نیمه اول سال 1401 نسبت به نیمه اول سال 1400 اتاق از نظر شاخص فروش بیش از 6 برابر و از نظر تعداد رزرو بیش از 3 برابر رشد داشته است.

این اتاق ضمن در نظر گرفتن شرایط گردشگری در فصل پاییز که در بین شرکت های گردشگری به فصل پایین شهرت دارد، رشد 5 برابری شاخص فروش را برای پاییز 1401 پیش بینی کرد، اما با آغاز اعتراضات و فیلتر شدن فضای اجتماعی. شبکه ها در پایان شهریور ماه و تا امروز ادامه یافت، صنعت گردشگری و شرکت های وابسته نیز با مشکل مواجه شدند.

وضعیت اجتماعی ایران در 3 ماه اخیر در کنار قطعی اینترنت، تعدیل گسترده کارکنان در صنایع مختلف، افزایش نرخ دلار و طلا، تورم افسارگسیخته و همچنین فضای نامطلوب روانی مردم در شرایط کنونی فشار بر صنعت گردشگری را افزایش داد و باعث شد اتاق بیش از پیش بینی شود. رشد 5 برابری را باید با واقعیت رشد 2 برابری شاخص فروش مواجه کرد که این نرخ پایین رشد به دلیل وضعیت رشد بسیار خوب سامانه اتاق در سال 1400 و روند رشد سریع این شرکت در 4 سال اخیر است. که در گزارش سال 1400 منتشر شد برای صنعت گردشگری خوب نیست.

گزارش حاضر که مروری بر 4 سال اخیر سیستم اتاق است، با تخمین بازار صنعت اجاره مسکن در جهان و ایران آغاز می شود و از وسعت این بازار در ایران خبر می دهد.

حجم بازار 110 هزار میلیارد ریالی در سال 1400 و سهم ناچیز 9 درصدی بازار آنلاین این صنعت در ایران نسبت به میانگین جهانی و همچنین کشورهای منطقه، بیانگر پتانسیل بالای صنعت اجاره آنلاین اقامتگاه در ایران است. و نشان می دهد که ما هنوز از منحنی جلوتر هستیم.