زارع پور فعال شدن اینترنت ماهواره ای در کشور را تایید کرد


عیسی زارع پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعال شدن حدود هزار اینترنت ماهواره ای در کشور گفت: اینترنت ماهواره ای فعال شده است اما چند نفر فعال شده اند، من نیستم، مالک این شرکت ارائه دهنده این خدمات است. می تواند آمار درستی بدهد.»

موضوع اینترنت ماهواره ای که پس از تشدید محدودیت های اینترنتی در کشور و با وعده ارائه اینترنت استارلینک توسط ایلان ماسک مطرح شد، بارها با واکنش وزارت ارتباطات همراه شده است. زارع پور در تمامی این اظهارنظرها از استقبال از این اینترنت به شرط رعایت مقررات سرزمینی خبر داد. حدود ده روز پیش ماسک از فعال شدن 100 پایانه استارلینک در ایران خبر داد.

زارع پور در این گفت و گو تاکید کرد: مقررات سرزمینی یا «حقوق فرود» تهیه، تصویب و به اپراتورهای سامانه های ماهواره ای ابلاغ شده است و در صورت تمایل به فعالیت قانونی در ایران، موظف به رعایت قوانین سرزمینی جمهوری اسلامی هستند. ایران

وزیر ارتباطات در ادامه با بیان اینکه از فعال سازی اینترنت ماهواره ای به شرط رعایت قوانین سرزمینی کشور استقبال می شود گفت: رعایت قوانین سرزمینی کشورها از قوانین بین المللی سازمان بین المللی ITU است.

وی همچنین درباره خطر ورشکستگی اپراتورها در راستای فعال شدن اینترنت ماهواره ای، گفت: تعداد مشترکان و کاربران اینترنت ماهواره ای در کل دنیا حتی یک درصد از کل کاربران اینترنت نیست و این اینترنت ویژه و خاص است. شرایط