رویای معماری مجازی; ساختمان های صورتی در پایتخت ها


آندرس رازینگر (Andrés Reisinger) یکی از محبوب ترین هنرمندان دیجیتال در جهان است. او به خاطر خلاقیت های منحصر به فرد و خلاقانه اش که مرزهای بین حوزه فیزیکی و دیجیتال را محو می کند، به طور فزاینده ای محبوب می شود.

این هنرمند در یکی از آخرین پروژه‌های خود با عنوان «تعهد بگیر»، درک ما از واقعیت را به چالش می‌کشد. او با قرار دادن پرده های کرکی صورتی و گل ختمی بر روی ساختمان های پایتخت های بزرگ دنیا مانند رم، لندن، پاریس، توکیو و … چشم مخاطب را به وجد می آورد.

ریزینگر بار دیگر به ما ثابت می کند که هیچ محدودیتی برای تخیل وجود ندارد. او ما را تشویق می کند تا در مورد همه احتمالات شگفت انگیزی که خارج از مرزهای هنجارهای مرسوم قرار دارند رویاپردازی کنیم.