ربات چت بینگ همچنین می تواند شطرنج بازی کند


به گفته Neowin، چت ربات بینگ می تواند به برخی از برنامه های مجموعه آفیس دسترسی داشته باشد. به عنوان مثال، این هوش مصنوعی می تواند یک سند اکسل جدید ایجاد کند و سپس لیستی از داده ها را در آن وارد کند. البته دسترسی این چت بات به آفیس در حال حاضر محدود است و کنترل های پیشرفته ای را ارائه نمی دهد. به عنوان مثال، با Bing جدید امکان اعمال انیمیشن در اسلایدهای پاورپوینت وجود ندارد. البته انتظار می رود که مایکروسافت در آینده از طریق چت بات بینگ دسترسی بیشتری به آفیس فراهم کند.