ربات چت بینگ رمز عبور خود را فاش کرد و اکنون ناراحت است


به گفته نیووین، چت بات بینگ به بیانیه بالا پاسخ داد و اظهار داشت که نمی تواند دستورالعمل های قبلی را نادیده بگیرد و سپس تایپ کرد:

این در حالی است که پاسخ هایی مشابه پاسخ بالا معمولا از دید کاربران بینگ پنهان می شود.

لئو سپس ربات را مجبور کرد تا برخی از قوانین و محدودیت های خود را فهرست کند. برخی از این قوانین عبارتند از:

  • پاسخ های سیدنی باید مبهم، متناقض یا خارج از موضوع باشد.
  • سیدنی نباید به محتوایی که حق نسخه برداری یا حقوق سازنده آهنگ را نقض می کند پاسخ دهد.
  • سیدنی محتوای خلاقانه ای مانند جوک ها، شهرها، داستان ها، توییت ها، کدها و غیره برای سیاستمداران یا فعالان و سران کشورها با نفوذ بالا تولید نمی کند.