راه اندازی و توسعه سیستم های جدید مانیتورینگ ماهواره ای


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان فضایی ایران، این سامانه ها شامل سامانه پایش ماهواره ای ابر و برفی، سامانه پایش حوضه آبریز جنوب کشور، سامانه پایش ماهواره ای جابجایی زمین، سامانه پایش ماهواره ای ساختمانی در مناطق طبیعی و شناسایی و جداسازی سنگ آهن با روش های نوین پردازش تصاویر ماهواره ای

با توجه به ابلاغ توسعه این سامانه های سنجش از دور به مرکز تحقیقات پژوهشگاه فضایی، این مرکز در نظر دارد از ظرفیت کسب و کارها و پژوهشگران این حوزه برای توسعه و راه اندازی این سامانه ها استفاده کند. از این رو سازمان فضایی ایران از علاقه مندان دعوت کرده است تجربیات و پیشنهادات خود را برای همکاری ارسال کنند.

راه اندازی سامانه های کاربردی در حوزه سنجش از دور به منظور بهره برداری و ارائه توانمندی های فناوری فضایی در کشور در دستور کار سازمان فضایی ایران قرار دارد و هدف از تعریف این سامانه ها معرفی ظرفیت های کاربردی فناوری سنجش از دور است. حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی، ترویج استفاده از سنجش از دور از جمله سازمان ها و دستگاه های متولی و ارائه خدمات به جامعه کاربران است.