دنیا از نگاه گربه ها؛ تصاویر جالب مقایسه بینایی انسان و گربه


بزرگترین تفاوت بین دید انسان و بینایی گربه در شبکیه است، لایه ای از بافت در پشت چشم که حاوی سلول هایی به نام گیرنده های نوری است. گیرنده های نوری پرتوهای نور را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کنند که توسط سلول های عصبی پردازش می شوند، به مغز ارسال می شوند و به تصاویری که می بینیم ترجمه می شوند.

دو نوع سلول گیرنده نوری به نام های استوانه ای و مخروطی شناخته می شوند. سلول های استوانه ای مسئول دید محیطی و دید در شب (نور کم) هستند. سلول های مخروطی مسئول دید روز (نور روشن) و درک رنگ هستند.

گربه‌ها و سگ‌ها برخلاف انسان‌ها گیرنده‌های میله‌ای و گیرنده‌های مخروطی کمی دارند، به همین دلیل است که در شب نمی‌توانیم خوب ببینیم، اما می‌توانیم رنگ‌ها را بهتر تشخیص دهیم.