دمای یکی از سردترین نقاط روی زمین به بالاترین میزان در هزار سال گذشته رسیده است


بر اساس توافقنامه اقلیمی پاریس، کشورها تلاش می کنند تا گرمایش زمین را زیر 2 درجه سانتیگراد و در صورت امکان زیر 1.5 درجه سانتیگراد نگه دارند. این اهداف بر اساس میانگین دما در سرتاسر جهان تعیین می‌شوند، اگرچه برخی مکان‌ها سریع‌تر و برخی دیگر کندتر گرم می‌شوند.

بر اساس تحقیقات جدید، یکی از سردترین و یخی ترین مناطق جهان به این آستانه رسیده است و اگر میانگین جهانی در یک دهه به 1.5 درجه سانتیگراد برسد، احتمالا دمای گرینلند بیش از این افزایش خواهد یافت.

منطقه گرینلند به دلیل سطح بالای تنوع طبیعی خود با درجه حرارت در طول سال ها در نوسان است. اما تحقیقات جدید نشانه واضحی از تأثیر انسان بر گرمایش جهانی در یکی از سردترین گوشه های یخ است که کاملاً از تغییرات طبیعی قرن های گذشته جدا شده است. به گفته ماریا هورهولد، یخدان شناس در موسسه آلفرد وگنر و نویسنده اصلی مقاله، شواهد به دست آمده از این منطقه با وجود تغییرات مورد انتظار به دلیل گرم شدن کره زمین غیرمنتظره بود.

همچنین بر اساس یافته ها، میزان آب مایع ناشی از ذوب یخ ها به دلیل افزایش دما در شمال مرکزی گرینلند افزایش یافته بود. یافته‌های آب نسبت به یافته‌های دمایی کمتر قطعی است، اما به گفته محققان، سرعت ذوب در هزاران سال گذشته بی‌سابقه بوده است.