در مسیر رشد؛ نگاهی به عملکرد رایتل در سه ماهه سوم 1401


به گزارش روابط عمومی رایتل، این اپراتور پس از زمستان 1398 برای چهارمین دوره متوالی رشد سهم بازار را تجربه کرد و در این چهار دوره سهم بازار آن به 4 درصد رسید.

یکی از مهم ترین عوامل افزایش سهم رایتل در بازار، توسعه مستمر شبکه این اپراتور، تعرفه های مقرون به صرفه و تنوع بسته های اینترنتی نسبت به رقبا است.

در حالی که سهم رایتل از بازار 4 درصد است، این اپراتور سهم خود را از مصرف اینترنت همراه به 7 درصد رساند که نسبت به سه ماهه دوم سال جاری 70 درصد رشد داشته است.

کیفیت مطلوب شبکه رایتل و تعرفه های مقرون به صرفه باعث شده مشترکین از داده های این اپراتور استفاده کنند.

لازم به ذکر است تعداد مشترکین رایتل در پاییز 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 17 درصد افزایش داشته است. مصرف اینترنت و درآمد خدمات این اپراتور نیز به ترتیب 32 و 38 درصد افزایش یافته است.