درآمد 70 میلیارد تومان; تپسی رکورد زد


صورت های مالی شرکت تپسی در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 1401 نشان می دهد که این شرکت در این ماه به بالاترین میزان درآمد در 11 ماه گذشته رسیده است. درآمد این شرکت از بخش‌های مختلف از جمله سوابق سفیران، سفیر متخلف، سایر درآمدهای عملیاتی، راه‌اندازی مجدد، خدمات تلفنی و پورسانت دریافتی از سفرا به دست می‌آید.

در بین تمامی این بخش ها درآمد حاصل از کمیسیون دریافتی از سفرا بیش از سایر بخش ها بوده است. از مجموع 69.8 میلیارد تومان درآمدی که تپسی در بهمن ماه به دست آورد، 67.2 میلیارد تومان آن حاصل کارمزد دریافتی از سفرای این شرکت بوده است. این نسبت در درآمدهای ماه گذشته تپسی نیز وجود داشت، از مجموع بیش از 61 میلیارد تومان درآمد که 59 میلیارد آن از این بخش به دست آمده است.

دو میلیارد تومان از درآمد این شرکت در بهمن ماه از محل خدمات تلفنی حاصل شده که نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. درآمد تپسی از راه اندازی مجدد بیش از 200 میلیون تومان بود.

سوابق سفیران حدود 198 میلیون تومان برای تپسی درآمد داشته و نزدیک به 60 میلیون تومان از کل درآمد حاصل از جریمه سفیران متخلف بوده است. سایر درآمدهای این شرکت در مجموع حدود 123 میلیون تومان اعلام شده است.

به این ترتیب می توان بهمن را ماه موفقی برای «پیشگامان فناوری و دانش آرامیس» (تپسی) دانست که بیشترین درآمد را در سال جاری به ارمغان آورد.