درآمد شرکت اول از مرز سه هزار میلیارد تومان گذشت


آخرین آمار مربوط به درآمدهای شرکت همراه اول که در سایت کدال منتشر شده و شامل صورت های مالی این شرکت در آذرماه است، حاکی از افزایش کل درآمد شرکت همراه اول در آذرماه نسبت به آذر است. مجموع درآمد این شرکت در اولین ماه زمستان به سه هزار و 68 میلیارد تومان رسیده است که نشان می دهد در نهایت درآمد شرکت پس از سه ماه از مرز سه هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

اگرچه این افزایش درآمد برای بیش از 30 هزار میلیارد تومان اتفاق افتاده است، اما مجموع درآمد شرکت اول همچنان کمتر از رقمی است که این شرکت در شهریور ثبت کرده است. مجموع درآمد همراه اول در شهریور ماه حدود 3200 میلیارد تومان بوده که با شروع محدودیت های اینترنت در پاییز امسال کاهش یافت.

طبق آمار کدال درآمد شرکت همراه اول در مهر، آبان و آذر بین 2500 میلیارد تومان تا 2800 میلیارد تومان بوده که روند نزولی درآمد شرکت را نشان می دهد. اکنون با افزایش درآمد اولین شرکت در بخش های مختلف درآمدی، این شرکت شاهد عبور از سه هزار میلیارد تومان درآمد ماهانه در دی ماه بوده است. درآمد آذرماه 200 میلیارد تومان نسبت به آذر 2800 میلیارد تومان افزایش داشته است.

در دی ماه مجموع درآمد شرکت همراه اول از خدمات مشترکین خطوط دائمی و اعتباری حدود دو هزار و 782 میلیارد تومان بوده است که نشان می دهد درآمد شرکت از این بخش نسبت به آذرماه (که دو برابر شده بود) بیشتر شده است. هزار و 500 میلیارد تومان). از 282 میلیارد تومان.

درآمد حاصل از خدمات ارتباطی شامل مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و پیامک انبوه است که در دی ماه نسبت به فصل پاییز بیشتر بود، اما همچنان کمتر از درآمد شرکت در شهریور یعنی قبل از اعمال محدودیت برای اینترنت بود. این در حالی است که آمار و ارقام همراه در سایت کدال نشان می دهد که این شرکت از ابتدای سال 1401 تا اواسط آن سال روندی صعودی داشته اما از پاییز با کاهش مواجه شده است.

بخش هایی مانند استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت های تلفن همراه، فروش خطوط جدید تلفن همراه و سایر درآمدها از دیگر منابع درآمدی شرکت همراه اول است که درآمد آن در دی ماه نسبت به آذرماه اندکی کاهش یافته است. به عنوان مثال در دوره منتهی به 9 آذر 1401 درآمد حاصل از استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت های تلفن همراه بیش از 251 میلیارد و 91 میلیون تومان بوده که نسبت به آذرماه (251 میلیارد و 146 میلیون تومان) اندکی کاهش داشته است.

درآمد موبایل اول از فروش خطوط جدید تلفن همراه در آذرماه دو میلیون تومان کمتر از دی ماه بوده است. بر اساس آمار کدال شرکت ارتباطات سیار ایران، دیگر درآمد این شرکت در دی ماه بیش از 26 میلیارد تومان بوده که نشان می دهد این قسمت از درآمد نیز نسبت به آذرماه دو میلیارد تومان کاهش داشته است. بنابراین افزایش مجموع درآمدهای شرکت همراه اول در دی ماه متاثر از افزایش درآمد حاصل از بهره برداری از مشترکان خط ثابت و اعتباری بود که شامل خدمات ارتباطی این شرکت اعم از اینترنت و تماس صوتی می شود.