درآمد بهمن ماه آسیاتک; عبور دوباره از مرز 121 میلیارد تومان


بر اساس صورت های مالی آخرین ماه شرکت انتقال داده آسیاتک، درآمد این شرکت در بهمن ماه نسبت به آذرماه افزایش یافته است. این درآمد که در اولین ماه زمستان 114 میلیارد تومان بود، اکنون به بیش از 121 میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب آسیاتک توانسته یک بار دیگر به درآمد 121.3 میلیارد تومانی برسد.

آسیاتک در آذرماه نیز تقریبا همین رقم 121.3 میلیارد تومانی را در درآمد خود تجربه کرد و اکنون پس از هفت میلیارد تومان کاهش در دی ماه، بار دیگر به همان درآمد 121 میلیارد تومانی دست یافته است.

مثل همیشه بیشترین درآمد این شرکت از خدمات اینترنتی به دست می آید. حدود 79.8 میلیارد تومان از درآمد آسیاتک مربوط به این خدمات است که نسبت به ماه گذشته حدود 6 میلیارد تومان افزایش داشته است. درآمد خدمات فناوری اطلاعات این شرکت در ماه گذشته کمی بیش از 40 میلیارد تومان بوده است.

فروش کالا یکی دیگر از منابع درآمدی است که در صورت های مالی آسیاتک به آن اشاره شده است. بر اساس صورت مالی منتشر شده در سایت کدال، آسیاتک در بهمن ماه 1.4 میلیارد تومان از فروش کالا درآمد کسب کرده که نسبت به ماه گذشته (1.7 میلیارد تومان) کاهش اندکی داشته است. مجموع درآمدهای شناسایی شده توسط آسیاتک از ابتدای سال 1401 تا پایان بهمن ماه نیز بیش از یک هزار و 163 میلیارد تومان اعلام شده است.