دانشمندان ماده ضد میکروبی تازه کشف شده را کیانو ریوز به دلیل اثربخشی بالای آن نامگذاری کرده اند.


محققان با همکاری همکاران آزمایشگاه بیولوژیکی لایبنیتز-HKI موفق به جداسازی یکی از سیانومایسین ها و انجام آزمایشات بیشتر روی آن شدند. به گفته گوتز، کشندگی لیپوپپتیدها به حدی است که محققان ریوز کیانو نام برده اند؛ چون این بازیگر در سریال های سینمایی هم حضور دارد جان ویکاو شخصیتی بسیار کشنده دارد.

یکی از فرضیه هایی که محققان در مورد سیانومایسین ها مطرح کردند این بود که آنها می توانند قارچ ها را از بین ببرند. زیرا برخی از خصوصیات خاص قارچ ها شباهت زیادی به آمیب دارد. این فرض پس از همکاری با مرکز تحقیقات محصولات باغبانی دانشگاه علوم کاربردی ارفورت و انجام مطالعات مشترک تأیید شد. این مطالعه نشان داد که سیانومایسین در برابر پوسیدگی کپک خاکستری روی برگ های ادریسی موثر است.

در این زمینه، مایع کشت بدون سلول های باکتریایی برای مهار رشد قابل توجه قارچ کافی بود. به گفته گوتزه، از نظر تئوری، مایع شناور حاوی سیانومایسین از کشت سودوموناس را می توان مستقیماً برای کشت گیاهان استفاده کرد. لازم به ذکر است آزمایش های بیشتری در این زمینه با همکاری محققان ارفورت انجام خواهد شد.

سیانومایسین زیست تخریب پذیر است. بنابراین نباید هیچ گونه بقایای دائمی در خاک ایجاد شود. این بدان معناست که محصول طبیعی مذکور قابلیت تبدیل شدن به یک جایگزین سازگار با محیط زیست برای آفت کش های شیمیایی را دارد.

بیماری های قارچی مانند کپک خاکستری هر ساله باعث کاهش زیادی در برداشت میوه ها و سبزیجات می شود. بیش از 200 نوع سبزیجات و میوه های مختلف مانند توت فرنگی و انگور نارس درگیر این بیماری هستند.

کاربردهای احتمالی برای انسان

به گفته گوتزه، او و همکارانش همچنین این ماده جدا شده را روی قارچ های مختلفی که انسان را آلوده می کنند، آزمایش کردند و به این نتیجه رسیدند که این ماده اثر مهاری بسیار قوی بر قارچ های بیماری زا کاندیدا آلبیکنس دارد. با توجه به این موضوع می توان گفت که احتمالاً سیانومایسین علاوه بر گیاهان روی انسان نیز قابل استفاده است.

آزمایش‌هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده است نشان می‌دهد که سیانومایسین برای سلول‌های انسان خیلی سمی نیست و در غلظت‌های بسیار کم در برابر قارچ‌ها مؤثر است. این امر سیانومایسین را به یک کاندید بسیار مناسب برای تولید داروهای جدید ضد قارچ تبدیل می کند. با توجه به عدم وجود داروهای موثر ضد قارچ در بازار، فعالیت در این زمینه و تولید این گونه داروها ضروری تلقی می شود.

این مطالعه در مجله American Chemical Society منتشر شد.