حساب های نفرت انگیز میلیون ها دلار به خزانه توییتر وارد می کند


توییتر میلیون ها دلار از برخی از بدنام ترین کاربران خود دریافت می کند. تحقیقات جدید مرکز مقابله با نفرت دیجیتال (CCDH) تخمین می‌زند که توییتر تنها از 10 حساب کاربری که قبلاً در این پلتفرم مسدود شده بودند، «سالانه 19 میلیون دلار درآمد تبلیغاتی» ایجاد می‌کند.

بر اساس گزارش Engjet، موسسه CCDH تعداد توییت‌های 10 حساب کاربری را که قبلاً به دلیل انتشار محتوای نفرت‌انگیز و تئوری‌های خطرناک مسدود شده بودند، بررسی کرد. به دنبال تصاحب توییتر توسط الون ماسکاین حساب ها به حالت تعلیق درآمد.

CCDH تقریباً 10000 توییت را در یک دوره 47 روزه تجزیه و تحلیل کرد تا ترافیک 10 حساب مورد نظر را بررسی کند. بر اساس این بررسی ها، توییت های این 10 حساب کاربری در یک روز عادی در مجموع 54 میلیون بار دیده می شود: «با اعمال این میانگین نمایش در 365 روز، انتظار می رود بازدید این اکانت ها به 20 میلیارد بار برسد».

CCDH می گوید که برای تخمین درآمد تبلیغاتی این حساب ها برای توییتر، سه حساب جدید ایجاد کرده و تنها 10 حساب ذکر شده را با آنها دنبال کرده است. CCDH دریافت که پس از هر 6 یا 7 توییت، یک تبلیغ نمایش داده می شود. CCDH سپس با استفاده از داده های شرکت تحقیقاتی Brandwatch دریافت که کل درآمد توییتر از این حساب ها 19 میلیون دلار است. برند واچ می‌گوید که به‌طور متوسط، هر 1000 بازدید از تبلیغ، 6.46 دلار درآمد توئیتر دارد.