توییت های ایلان ماسک صفحه توییتر For You را اشغال کرد


در ساعات اخیر، احتمالاً متوجه چیز عجیبی در صفحه توییتر For You شده اید. گزارش های کاربر، توییت ها و پاسخ ها الون ماسک آنها به طور غیر معمول در صفحه For You دیده می شوند. حتی افرادی که ایلان ماسک را فالو نمی کنند نیز با توییت های او در صفحه For You مواجه شده اند.

ایلان ماسک وجود اشکال در الگوریتم توییتر را تایید کرده و گفته است که تغییراتی در این الگوریتم اعمال خواهد شد. توییت های ایلان ماسک پس از اخراج یکی از مهندسان توییتر چند روز پیش به دلیل کاهش بازدید از توییت هایش، به صفحه For You راه یافت.