تماشا کنید: پنل پشتی این گوشی در کمتر از 0.03 ثانیه تغییر رنگ می دهد


فراموش نکنید آنچه در پنل پشتی گوشی تست تکنو مشاهده می شود صفحه نمایش نیست و هیچ نوری ایجاد نمی کند. فناوری Chameleon Coloring نور را دریافت می کند و در فرآیند بازتاب آن را رنگ می کند.

دستگاه تست تکنو مجهز به نرم افزار مخصوصی است که از طریق آن می توانید جهت منشورهای کوچک را تغییر دهید و 1600 رنگ مختلف را نمایش دهید. همچنین می توانید منشورها را طوری تنظیم کنید که رنگ پنل پشتی بر اساس وضعیت باتری گوشی یا موسیقی یا نوتیفیکیشن تغییر کند. تکنو می گوید فرآیند تغییر رنگ را می توان تا دو میلیون بار انجام داد.