تماشا کنید: آیا هوش مصنوعی جنگ جهانی سوم را آغاز خواهد کرد؟


هوش مصنوعی طی سال‌ها راه طولانی را پیموده است، اما هیچ یک از ما متوجه این پیشرفت‌ها نشدیم تا اینکه ChatGPT در دسترس عموم قرار گرفت. امروز ما یک چت بات داریم که مثل یک انسان صحبت می کند، رمز می نویسد، شعر می خواند و حتی وقتی احساس خطر می کند، هیچ ابایی از تهدید ندارد.

در حالی که بسیاری از مردم به آینده مرتبط با هوش مصنوعی خوش بین هستند، تحلیلگران عموما هشدارهای بدی می دهند. مدیر عامل سابق گوگل در مصاحبه ای جنجالی گفت که تاثیر هوش مصنوعی بر جنگ چیزی در حد سلاح های هسته ای خواهد بود.

آیا باید منتظر شروع جنگ جهانی سوم توسط هوش مصنوعی باشیم؟ پیشرفت در این فناوری برای تجهیزات نظامی چه معنایی دارد؟

پرواز جت های جنگنده آمریکایی با هوش مصنوعی و کنترل سگ های رباتیک مجهز به ذهن تنها چند نمونه از تکاملی است که هوش مصنوعی در تجهیزات نظامی اعمال کرده است. استفاده از هوش مصنوعی در جنگ به قدری برجسته شده است که تعدادی از کشورها پذیرفته اند که از این فناوری مسئولانه استفاده کنند.

همزمان سام آلتمنمدیرعامل OpenAI اعلام کرد که فاصله زیادی با عصر هوش مصنوعی ترسناک نداریم. الون ماسکمیلیاردر سرشناس در حوزه فناوری، سال ها پیش در مورد خطرات هوش مصنوعی هشدار داد.

نظر شما کاربران تیرازیس فایل در مورد تاثیر هوش مصنوعی بر جنگ چیست؟