تلگرام در این کشور به دلیل مقاومت در برابر حکم دادگاه برزیل جریمه شد


الکساندر دو موراسقاضی دادگاه عالی برزیل اعلام کرده است که تلگرام به دلیل عدم رعایت حکم قضایی این کشور باید جریمه بپردازد. برزیل از تلگرام برای حساب های اسپانسر درخواست کرد ژایر بولسونارورئیس جمهور سابق این کشور را تعلیق کرد. به گزارش رویترز، تلگرام ملزم به پرداخت جریمه ۱.۲ میلیون ریال برزیل (معادل ۲۳۶۵۲۷ دلار) است.

رای دادگاه برزیل اوایل ماه جاری پس از تحقیقات گسترده صادر شد. در آن زمان گفته می شد که تلگرام باید پنج حساب کاربری را که محتوای نفرت انگیز با محوریت خرابکاری در ساختمان های عمومی منتشر کرده بودند، مسدود کند. با این حال، حساب تلگرام تحت مالکیت است نیکلاس فریرانماینده منتخب کنگره را مسدود نکرد. فریرا در انتخابات 2022 برزیل 1.47 میلیون رای به دست آورد و بالاتر از سایر نامزدها قرار گرفت.

دادگاه عالی برزیل به تلگرام برای پرداخت جریمه پنج روز فرصت داده است. تلگرام به درخواست رسانه ها برای اظهار نظر درباره جریمه برزیل پاسخی نداده است.