تعداد مهاجران اندروید به آیفون همچنان در حال افزایش است


طبق گزارش CIRP، بیش از 15 درصد از خریداران آیفون در سال گذشته اکوسیستم اندروید را ترک کرده اند. این بدان معناست که 15 درصد از میلیون ها آیفون فروخته شده در سال گذشته، کاربران سابق اندروید بوده اند.

در این بازه زمانی، 83 درصد از خریداران آیفون قبلاً صاحب آیفون بوده اند و 1 درصد متعلق به گروه سوم هستند: افرادی که از یک گوشی ساده استفاده کرده اند، افرادی که برای اولین بار گوشی می خرند و غیره (به دلیل گرد کردن، این اعداد تا 100 جمع می شوند. درصد نتیجه نمی دهد).

درصد افرادی که اندروید را به مقصد iOS ترک می کنند در حال افزایش است. در سال 2021، تنها 10 درصد از خریداران آیفون را مهاجران اندرویدی تشکیل می دادند. یک سال بعد این رقم به 11 درصد رسید و اکنون این رقم به 15 درصد رسیده است.

اوج تعداد مهاجران اندرویدی در سال 2016 ثبت شد. زمانی که ۲۱ درصد از خریداران آیفون قبلاً گوشی اندرویدی داشتند. درصد این افراد تا سال 2020 کاهش یافت و به 10 درصد رسید.