تصاویر خیره کننده از آسمان زیبای شب در خاورمیانه


آسمان شب یک شگفتی بی پایان است که همیشه الهام بخش بسیاری از عکاسان بوده است. در چهار سال گذشته، بنیامین برکات، تصاویری دیدنی از آسمان شب بر فراز مناظر خیره کننده به ثبت رسانده است. در این تصاویر رنگ های بنفش پر جنب و جوش و نارنجی روشن چشم انداز خواب آلود زمین را زنده نگه داشته اند. بنجامین با نشان دادن نحوه عکاسی نجومی اشتیاق خود را برای عکاسی نجومی به اشتراک می گذارد.

سفر بخش مهمی از تصاویر برکت است. از آنجایی که او نیمه لبنانی است، هدف او کاوش بیشتر در خاورمیانه و به اشتراک گذاشتن دانش خود در مورد مناظر زیبا برای تشویق دیگران به بازدید از این مکان ها بوده است. کشور اردن برای او و او جذابیت خاصی دارد پترا و وادی رام که با نام دره ماه نیز شناخته شده، سفر کرده است. وادی رام آسمانی تاریک دارد که آن را برای عکاسی منظره عالی می کند.