تصاویر خلاقانه ای که عکس اصلی را به روشی منحصر به فرد تکمیل می کند


رابین یایلا تصویرگری از استانبول ترکیه که محیط روزمره را به شیوه ای بدیع بازتفسیر می کند. او عناصر سرگرم کننده و رنگارنگ خود را به تصاویر تزریق می کند و ویژگی های نشانه ها یا ساختمان ها را تغییر می دهد. به این ترتیب او با پیچ و تاب های بی نظیر زیبایی هایی را که در طول روز دلتنگ آن ها هستیم به ما نشان می دهد. آثار رابین ترکیبی از اشتیاق او به سفر و طراحی است. او به تصاویری که معمولاً همه ما در سفر می گیریم، معنای متفاوتی می دهد تا آنها را سرگرم کننده تر کند. این هنرمند به ما می آموزد که چگونه به چیزها متفاوت نگاه کنیم و چیزهایی را ببینیم که به خلاقیت ما دامن می زنند. برای دیدن برخی از تصاویر جذاب رابین این بخش از شاتر را از دست ندهید.


خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

خلاقیت با سازه هایی از سراسر جهان

***

امیدواریم از تماشای این قسمت از شاتر لذت برده باشید. برای دیدن آثار بیشتر به صفحه اینستاگرام رابین یایلا مراجعه کنید. نظر شما در مورد این تصاویر چیست؟ کدام عکس را بیشتر دوست داشتید؟