تصاویری از دل طبیعت; برندگان مسابقه عکاسی طبیعت آلمان در سال 2023


برخلاف رویداد GDT Wildlife European Photographer of the Year، که برای همه عکاسان اروپایی آزاد است، مسابقه سالانه عکاس طبیعت GDT منحصرا برای اعضای انجمن است. لازم به ذکر است شرکت در GDT برای عکاسان غیر آلمانی نیز امکان پذیر است.

در مسابقه امسال، 424 عضو GDT از 13 کشور شرکت کردند و نزدیک به 7000 تصویر ارسال کردند. در نهایت، عکاس آلمانی، Silke Hüttche، به عنوان عکاس سال 2023 GDT Nature انتخاب شد. عکس برنده یک جفت پرنده را روی یک تیر برق نشان می دهد که در جهت مخالف نگاه می کنند.