تثبیت رایتل در رشد ترافیک اینترنت


به گزارش روابط عمومی رایتل، این اپراتور در فروردین ماه سال 1402 نسبت به مدت مشابه 48 درصد رشد ترافیک و درآمد کسب کرد و میانگین نرخ رشد اپراتورهای ارتباطی پیشرو کشور 24 درصد به ثبت رسید.

بر این اساس روند سبقت از تردد و درآمد ماهانه رایتل که از مرداد ماه 1401 آغاز شده بود، در فروردین ماه امسال ادامه یافت و تثبیت شد.

لازم به ذکر است رایتل در بین سایر شرکت های تلفن همراه کمترین تعرفه اینترنت را به مشترکان ارائه می دهد و بیشترین درآمد را به ثبت رسانده است.