تبدیل بارکد به هنر درختانی که بارکد شدند


کامیلا اکاواریا یک هنرمند کلمبیایی است که آثار خلاقانه و غیرقابل تصوری خلق می کند که مفاهیم متضاد را با هم ادغام می کند.

جنگل ها و طبیعت کشور مادری کامیلا، کلمبیا، تأثیر قابل توجهی بر او و هنر او داشته است. آثار هنری این نقاش و نقاشی های زیبای او عمیقاً تحت تأثیر گیاهان مهم منطقه زندگی او است. گیاهان و درختان جذابی مانند سیبا، گل خرچنگ، نخل مومی کیندیو و بسیاری دیگر.

عشق کامیلا به نقاشی آنقدر برای او ارزشمند و آرامش بخش است و او به مهارت خود آنقدر فکر می کند که می گوید تنها زمانی احساس خوبی دارد که هنگام نقاشی دستانش نمی لرزند. نقاشی های این هنرمند غیرممکن ها را ممکن می کند.

در ادامه نتایج کار او در تبدیل بارکد به آثار هنری را مشاهده می کنید.