تام هنکس: بعد از مرگ می توانم با هوش مصنوعی فیلم بازی کنم


هنکس 66 ساله در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: ممکن است فردا با اتوبوس تصادف کنم و بمیرم؛ اما هوش مصنوعی این امکان را به من می دهد که حتی پس از مرگم در فیلم های جدید ظاهر شوم.

هنکس همچنین به تبعات قانونی استفاده از هوش مصنوعی در سینما اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مذاکراتی در این زمینه در حال انجام است. او می گوید: در همه اصناف و آژانس ها و موسسات حقوقی، بحث هوش مصنوعی برای بررسی آثار حقوقی استفاده از چهره و صدای من و سایر هنرمندان مطرح است.

باکستونکمدین و بازیگر بریتانیایی می گوید که مردم ممکن است نسخه هوش مصنوعی تام هنکس را نپذیرند. هنکس پاسخ داد: «البته مردم باید در این مورد نظر داشته باشند؛ اما سوال اصلی این است که آیا به چنین موضوعی اهمیت می دهند؟

در ابتدای این ماه خبری منتشر شد که هریسون فورد این پیرمرد 79 ساله در آخرین قسمت ایندیانا جونز در نقش مردی 35 ساله ظاهر خواهد شد که از هوش مصنوعی و دیپ فیک برای رسیدن به این هدف استفاده می کند.