بیشترین شکایات سال 1401 از اینترنت در فصل تابستان ثبت شده است


77 درصد سهم XDSL از اینترنت ثابت

وضعیت توسعه ارتباطات پهن باند ثابت و سیار تا پایان سه ماهه چهارم سال 1401 نشان می دهد که همچنان فاصله زیادی بین استفاده از اینترنت ثابت و همراه وجود دارد و اکثر مشترکان از اینترنت همراه استفاده می کنند. ضریب نفوذ پهنای باند ثابت نسبت به زمستان 2019 افزایش یافته و از 12.61 درصد به 13.05 درصد رسیده است. همچنین ضریب نفوذ پهنای باند اینترنت همراه 124.18 درصد گزارش شده است.

در میان مشترکین پهنای باند ثابت، XDSL با 77 درصد، TD-LTE با 18 درصد، WIFI 3 درصد و FTTH 2 درصد از این بازار را به خود اختصاص داده اند.

اکثر مشترکان اینترنت همراه یعنی 91.28 درصد از 4G و 8.72 درصد مابقی از 3G استفاده می کنند.

این گزارش همچنین نشان می دهد که سرعت انتقال اطلاعات مشترکین نسل چهارم در همراه اول 15.52 مگابایت بر ثانیه، در ایرانسل 16.38 مگابایت بر ثانیه و در رایتل 19.22 مگابایت بر ثانیه است.

شکایات ثبت شده از وضعیت اینترنت نسبت به تابستان کاهش یافته است

اختلالات اینترنت در تابستان 1401 در قسمت شکایات مشترکین این گزارش مشخص است. مشترکان در سال 1401 بیشترین شکایات را از وضعیت اینترنت ثابت و همراه در تابستان ثبت کردند.

در تابستان 15 هزار و 137 شکایت توسط مشترکان اینترنت ثابت ثبت شد که این میزان در زمستان به 12 هزار و 413 شکایت کاهش یافت.

مشترکان اینترنت همراه بیشترین شکایات را در تابستان با ۱۴۰۱ شکایت گزارش کردند و به مرور زمان تعداد شکایات از ۳۴۶۶ مورد در تابستان به ۱۹۱۲ مورد در زمستان کاهش یافت.