بسته تخفیف همراه اول بر اساس الگوی مصرف


به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول پویش «اینترنت شرکتی» و «مکالمه شرکتی» را با تخفیف ویژه برای هر مشترک راه اندازی کرده است.

در طرح «اینترنت شرکتی» بسته های اینترنت ویژه و مقرون به صرفه به کلیه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول با استفاده از هوش مصنوعی ارائه می شود و بر اساس الگوی مصرف هر مشترک، با خرید و استفاده از آن ها می توانید در هزینه های خود صرفه جویی کنید. تا 40 درصد هزینه های اینترنت. در مقایسه با استفاده از بسته های معمولی کاهش یافته است.

طرح “تماس همراه” که برای تماس های درون شبکه (همراه اول تا همراه اول – همراه اول به تلفن ثابت) در نظر گرفته شده است، بسته های مکالمه مقرون به صرفه باز هم برگرفته از هوش مصنوعی و بر اساس الگوی مصرف هر همراه اول است. مشترک ، نشان می دهد که با توجه به اختصاصی بودن برای هر مشترک، می تواند هزینه مکالمه را تا 90 درصد کاهش دهد.

مشترکین همراه اول می توانند با شماره گیری کد دستوری “ستاره 1000 ستاره مربع 211” بسته یا بسته های ارائه شده برای خود را مشاهده کنند.

همچنین کد دستوری “ستاره 1000 ستاره 11 مربع” برای استفاده از بسته های “تماس همراه” در نظر گرفته شده است تا بسته های ارائه شده توسط هر مشترک با شماره گیری آنها نمایش داده شود.

این بسته ها محدودیتی در استفاده ندارند و در صورت تمام شدن حجم بسته می توان بسته جدید را طبق الگوی مصرف در همان ماه خریداری و استفاده کرد.