برگزاری کنفرانس بین المللی امواج میلیمتری با حمایت ایرانسل


به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این همایش از چهارم تا ششم بهمن ماه 1401 توسط مرکز محاسبات و ویژگی های دستگاه ها و زیرسیستم های الکترومغناطیسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مرکز سیستم های الکترومغناطیسی کاربردی دانشگاه تهران و پژوهشگاه برگزار شد. موسسه فناوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دانشکده فنی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می شود و ایرانسل اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران به عنوان حامی اصلی در این نمایشگاه حضور دارد. کنفرانس.

این کنفرانس با هدف گسترش دانش در فناوری نوظهور امواج میلی متری و تراهرتز با ایجاد بستری مناسب برای گردهمایی دانشمندان، محققین و پژوهشگران برجسته دانشگاهی به منظور تبادل و به اشتراک گذاری تجربیات آزمایشگاهی، صنعتی و نتایج تحقیقاتی و همچنین تشویق حمایت از محققان ، برنامه ریزی شده است.

ایرانسل، اولین ارائه دهنده 5G، استفاده از فناوری امواج میلی متری را در راه اندازی سایت های جدید 5G خود در نظر گرفته است و هم اکنون اولین سایت 5G با این فناوری در فرکانس 28 گیگاهرتز در ساختمان مرکزی ایرانسل راه اندازی شده است.

ایرانسل که از ابتدای سال 1401 فاز اول طرح توسعه جامع 5G را در ایران آغاز کرد، اکنون با راه اندازی 351 سایت 5G در سراسر کشور، رکورددار سرعت و تعداد سایت های 5G در ایران است.