برنده لوح زرین جشنواره ملی نوآوری ایران برای رایتل


شرکت خدمات ارتباطی رایتل به عنوان شرکت نوآور «بومی سازی سامانه شارژ و صورتحساب آنلاین» برگزیده شد و لوح زرین هفتمین جشنواره ملی نوآوری ایران را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، لوح زرین و گواهی این جشنواره توسط محمدصادق کریمی مهرآبادی قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و برنامه ریزی راهبردی و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت رایتل اهدا شد.

هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایران با هدف توسعه اقتصاد ملی و حمایت از نوآوری های داخلی زیر نظر مرکز توسعه فناوری و نوآوری های صنعتی شریف، ۲۳ اسفندماه در دانشگاه شریف برگزار شد.