بحران بانکی آمریکا؛ انتقال بیش از 286 میلیارد دلار به صندوق های بازار پول


بحران بانکی آمریکا باعث شده است که بسیاری از سرمایه گذاران در دو هفته اخیر تغییراتی در سبد سرمایه خود ایجاد کنند. مانند کوین تلگراف می نویسد که در بازه زمانی مورد بحث، سرمایه گذاران بیش از 286 میلیارد دلار به صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار پول ایالات متحده سرازیر کرده اند.

طبق آمار، آمریکایی ها بیشتر به شرکت های گلدمن ساکس، جی پی مورگان چیس و فیدلیتی مراجعه کرده اند تا سرمایه خود را به صندوق های بازار پول تزریق کنند.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک گلدمن ساکس 52 میلیارد دلار دریافت کرده اند که نشان دهنده افزایش 13 درصدی است. دارایی های صندوق های سرمایه گذاری جی پی مورگان و فیدلیتی به ترتیب 46 و 37 میلیارد دلار افزایش یافت.

از زمان آغاز همه‌گیری ویروس کرونا، این اولین بار است که تنها در یک ماه چنین مبلغ هنگفتی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار پول آمریکا تزریق می‌شود.