این بازوی رباتیک هوش مصنوعی با انسان ها کار می کند تا نقاشی های منحصر به فردی خلق کند


حدود یک ساعت زمان نیاز است تا FRIDA فرآیند یادگیری نحوه استفاده از قلم مو و حرکات خاص آن را برای طراحی کامل کند. این مرحله با نیروی انسانی انجام می شود و توضیحات متنی در اختیار هوش مصنوعی قرار می گیرد. علاوه بر این، این امکان برای کاربر وجود دارد که با ارائه عکسی به این ربات، از آن الهام بگیرد. شالدنبراند و سایر اعضای تیم سازنده این بازوی رباتیک نیز از موسیقی به عنوان راهنما برای بررسی تأثیر آن بر نتیجه کار استفاده کردند.

اگرچه FRIDA می تواند آثار چشمگیر طراحی کند شالدنبراند وی در بیانیه خود اعلام کرد که این پروژه یک سیستم نقاشی رباتیک است اما نمی توان FRIDA را یک هنرمند دانست. وی در بخشی از توضیحات خود گفت:

دو سینی در جلوی پالت رنگ پیشنهادی FRIDA قرار دارد