ایلان ماسک رکورد گینس را برای بزرگترین ضرر مالی در تاریخ شکست


سازمان مسئول ثبت رکوردهای جهانی گینس در بیانیه ای اعلام کرد الون ماسکمدیرعامل تسلا و توییتر رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرده است: فردی که بیشترین ثروت شخصی را از دست می دهد. بررسی ها نشان می دهد که ایلان ماسک در سال گذشته با 182 میلیارد دلار از دست دادن ثروت مواجه شده است. بخشی از این کاهش ثروت مربوط به خرید 44 میلیارد دلاری توییتر است.

به گزارش گیزمودو، سازمان رکوردهای جهانی گینس می گوید محاسبه دقیق میزان ثروت از دست رفته ایلان ماسک غیرممکن است، اما او توانسته رکورد قبلی (58.6 میلیارد دلار) را با فاصله ای طولانی بشکند. رکورد بیشترین ضرر مالی شخصی دفعه قبل ماسایوشی سانسرمایه گذار معروف ژاپنی، در سال 2000 شکسته شد.

بخش قابل توجهی از ثروت ایلان ماسک سهام تسلا است که در سال گذشته 65 درصد کاهش یافت. در آستانه تصاحب توییتر، ماسک حدود هفت میلیارد دلار از سهام تسلا را فروخت. فوربس می گوید که ایلان ماسک تا آغاز سال 2023 دارای 146.4 میلیارد دلار ثروت خواهد بود. دارایی او در سال 2021 به 320 میلیارد دلار خواهد رسید.