اپل سال گذشته 9.4 میلیون دلار برای لابی های سیاسی هزینه کرد


طبق گزارش CNBC، سال گذشته اپل بودجه لابی سیاسی خود را در مقایسه با سال 2021 نزدیک به 44 درصد افزایش داد. هزینه های لابی اپل بیش از هر شرکت دیگری در صنعت فناوری افزایش یافته است. اما بودجه لابی اپل هنوز کمتر از بودجه شرکت هایی مانند مایکروسافت و گوگل است.

سال گذشته اپل در مجموع 9.4 میلیون دلار برای لابی هزینه کرد که رکورد جدیدی برای این شرکت محسوب می شود. در همین بازه زمانی، هزینه های لابی سیاسی مایکروسافت به 9.8 میلیون دلار و گوگل به 10.9 میلیون دلار رسید.

آمازون و متا به ترتیب 19.7 و 19.2 میلیون دلار در این زمینه هزینه کردند و بالاتر از سایر شرکت ها قرار گرفتند. در مقایسه با سال 2021، بودجه لابی آمازون 2 درصد و متا 4.6 درصد افزایش یافته است. پنج شرکت بزرگ فناوری در سال 2022 مجموعاً نزدیک به 69 میلیون دلار برای لابی‌گری فدرال خرج کردند که نسبت به سال 2021 حدود 5 درصد افزایش داشت.

سال گذشته لایحه های مختلفی در کنگره آمریکا ارائه شد که تلاش می کرد از نفوذ شرکت های بزرگ در صنعت فناوری بکاهد و از تحمیل قوانین ضدرقابتی بر توسعه دهندگان توسط شرکتی مانند اپل جلوگیری کند، هرچند بسیاری از این لوایح رای کافی دریافت نکردند. تعدادی از اعضای کنگره آمریکا به طور علنی از کمپین های تبلیغاتی و هزینه های شرکت های فناوری برای جلوگیری از تصویب قوانین انتقاد کرده اند.