اپل به دنبال “بازبینی” روند توسعه هوش مصنوعی است


امروزه بسیاری از شرکت ها پردازنده هایی می سازند که واحد اختصاصی برای پردازش هوش مصنوعی دارند. به عنوان مثال، تراشه های اختصاصی اپل مجهز به موتور عصبی هستند. اپل از هوش مصنوعی در خدماتی مانند دستیار صوتی سیری استفاده می کند، اما هنوز سرویس جامعی با تمرکز بر این فناوری توسعه نداده است.

اپل تاکنون تا حد زیادی از رقابت با هوش مصنوعی اجتناب کرده است. سازنده آیفون اخیرا نشست سالانه هوش مصنوعی خود را با کارکنان این شرکت برگزار کرده است.