اپل احتمالا اخراج کارکنان را به طور غیرمستقیم آغاز کرده است


اپل اینسایدر در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع آگاه می نویسد که اپل شروع به اخراج “کارمندان غیر فصلی در کانال خرده فروشی خارج از فروشگاه های اختصاصی آجری خود” کرده است.

اپل اینسایدر می گوید که خبر اخراج اپل را از طریق ایمیل دریافت کرده و آن را از طریق منابع دیگر تایید کرده است. ایمیل مورد بحث می‌گوید تعدادی از کارمندان کانال خرده‌فروشی اپل که در فروشگاه‌هایی مانند Best Buy کار می‌کنند، اخطاریه‌هایی دریافت کرده‌اند که طی 30 روز اخراج خواهند شد.

مشخص نیست چه تعداد کارگر اخراج خواهند شد، اما این تعداد آنقدر زیاد است که چندین منبع این ادعاها را تایید کرده اند.

به دلیل افزایش تقاضای مشتریان، Best Buy و Apple کارمندان فصلی را برای خرده فروشی استخدام خواهند کرد.

در قسمت دوم ایمیل اپل اینسایدر آمده است که کارکنان مرکز تماس با خرده فروشی در ساعات آینده اعلان های لازم را دریافت خواهند کرد. اپل اینسایدر می گوید که نمی تواند به طور مستقل این ادعا را تأیید کند.