اولین قرارداد هوش مصنوعی بین آمریکا و اروپا امضا شد


ایالات متحده و اتحادیه اروپا توافقنامه ای را امضا کردند تا با تنظیم چارچوب های جدید، استفاده از هوش مصنوعی را برای بهبود کشاورزی، مراقبت های بهداشتی، سیستم های اضطراری، پیش بینی آب و هوا و شبکه برق تسریع کنند.

رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا می نویسد که این اولین توافق بزرگ بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا با محوریت هوش مصنوعی است. توافق‌های قبلی بیشتر بر حوزه‌های محدودی مانند بهبود حریم خصوصی متمرکز بود.

مدل سازی هوش مصنوعی به الگوریتم های یادگیری ماشینی اشاره دارد که از داده های ثبت شده برای تصمیم گیری منطقی استفاده می کند. از این نوع مدل ها می توان برای تسریع و بهبود عملیات و خدمات دولتی استفاده کرد.

یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا می گوید مهم ترین جنبه این معامله این است که داده های آمریکایی در آمریکا و داده های اروپایی در اروپا باقی می مانند: «ما می توانیم مدلی بسازیم که داده های اروپایی و آمریکایی را به هم متصل کند. زیرا هرچه حجم و تنوع داده‌ها بیشتر باشد، مدل هوش مصنوعی بهتر خواهد بود.»

بر اساس توافق بین ایالات متحده و اروپا، دولت ها به مدل های هوش مصنوعی بیشتر و پیشرفته تری برای تقویت سیستم های اضطراری و مدیریت بهتر شبکه برق دسترسی خواهند داشت. ناگفته نماند که هوش مصنوعی مزایای دیگری برای ارمغان به همراه خواهد داشت.