افغانستان، همانطور که ما هرگز آن را ندیده ایم


جعفر حقیر او یک جوان خوب است که حدود دو سال پیش این تصاویر را از افغانستان ثبت کرده است.

چندی پیش بالاخره تصمیم گرفت زیباترین تصاویری که در افغانستان گرفته است را با کاربران اینترنت به اشتراک بگذارد.

او از مردم خواست که عکس های او را ببینند و نظر خود را در مورد آنها بیان کنند. جعفر می گوید کار عکاسی او ادامه دارد. زیرا او قصد دارد از افغانستان، پاکستان، هند، ایتالیا و جاهایی که قصد بازدید از آنها را دارد عکاسی کند.

در ادامه شما را به تماشای افغانستان به گونه ای که تا به حال نشناخته ایم دعوت می کنیم.