افزایش 5 برابری کانال های پروکسی تلگرام در سه ماه گذشته


داده های مرکز تحلیل داده لایف وب نشان می دهد که در سه ماه اخیر اعمال محدودیت در اینترنت، تشدید فیلترینگ و خروج VPN ها باعث افزایش تعداد اعضای کانال های پراکسی تلگرام و رشد بیشتر شده است. بازدیدهای آنها

در این گزارش آمارهای مختلفی از تعداد کل بازدید از پست ها، میانگین تعداد بازدید از پست ها، پست های معرفی پروکسی، کانال های معرفی پروکسی و میانگین روزانه پست ها در این کانال ها ارائه شده است. از ژوئیه تا 29 سپتامبر افزایش یافته است.

بر اساس یافته های این گزارش، تعداد پست های منتشر شده در این کانال ها در سه ماه گذشته دو برابر شده و از 521 هزار پست در مجموع به یک میلیون پست رسیده است. طبیعتاً این افزایش دو برابری در میانگین انتشار روزانه نیز اتفاق افتاده و این میزان از 6000 پست به 12000 پست رسیده است.