افزایش درآمد آذر ماه آسیاتک؛ دو سوم درآمد حاصل از فروش خدمات اینترنتی است


گزارش صورت های مالی ماهانه آسیاتک که در سایت کدال منتشر شده است، حاکی از آن است که این شرکت در آذرماه امسال 121 میلیارد تومان از محل ارائه خدمات اینترنتی، فروش کالا و فناوری اطلاعات درآمد داشته است. این رقم نشان می دهد که آسیاتک پس از طی یک روند نزولی درآمد در ماه های مهر و آبان، توانسته در یک ماه اخیر درآمد خود را افزایش دهد.

دو سوم از این کل درآمد 121 میلیارد تومانی یعنی 80 میلیارد تومان مربوط به ارائه خدمات اینترنتی بوده که نسبت به درآمد حاصل از ارائه خدمات اینترنتی در دو ماه گذشته بیش از 20 درصد رشد داشته است. برای این شرکت درآمد حاصل از ارائه خدمات اینترنتی در مهرماه 64 میلیارد تومان و در آذرماه 65 میلیارد بوده که در آخرین ماه پاییز به 80 میلیارد تومان رسیده است.

آسیاتک به غیر از درآمد حاصل از خدمات اینترنتی، از فناوری اطلاعات و فروش کالا نیز درآمد کسب می کند، البته سهم درآمد حاصل از مقوله فناوری اطلاعات بسیار بیشتر از فروش کالا است. 40 میلیارد تومان از کل درآمد این شرکت در ماه گذشته از محل فناوری اطلاعات بوده و تنها یک میلیارد تومان از محل فروش کالا به دست آمده است.

افزایش درآمدی که در آذرماه نسبت به آبان برای آسیاتک اتفاق افتاد برای درآمد همراه اول نیز اتفاق افتاد. پس از کاهش 936 میلیارد تومانی درآمد این اپراتور در مهر و آبان، صورت های مالی منتهی به آذرماه این شرکت نشان از افزایش 200 میلیارد تومانی درآمد آذر نسبت به آبان ماه دارد. اگرچه به دلیل محدودیت های اینترنتی، درآمد این اپراتور در ماه گذشته همچنان 700 میلیارد تومان کمتر از درآمد شهریور ماه امسال است، اما در آذرماه این اپراتور 2800 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

علیرغم تداوم محدودیت های اینترنتی و ادامه فیلترینگ که منجر به کاهش عرض ترافیک بین المللی شده و مدیرعامل اپراتورهای مختلف نیز آن را یکی از عوامل کاهش درآمد در ماه های اخیر عنوان کرده است، دلیل مهمی برای افزایش در درآمد حاصل از خدمات اینترنتی آسیاتک و اپراتور همراه اول می تواند جام جهانی را در آذرماه برگزار کرده و از طریق بسترهای آنلاین تماشا کند.

موضوعی که پیش از این از سوی وزارت ارتباطات مطرح و اعلام شده بود این بود که در بازه زمانی پخش جام جهانی، ترافیک داخلی در انگلیس از مرز 6 ترابایت گذشت و رکوردشکنی کل ترافیک داخلی و خارجی رخ داد.