از زمان ظهور انسان خردمند، پدران همیشه بزرگتر از مادر بوده اند


محققان این مطالعه می گویند که میانگین سن باروری در انسان حدود 10000 سال پیش کاهش یافته است. با توجه به همزمانی این رویداد با پیدایش کشاورزی و طلوع تمدن، محققان بر این باورند که احتمالاً ارتباط معناداری بین این پدیده و رشد سریع جمعیت در آن زمان وجود دارد.

وقایع تاریخی ثبت شده در بهترین حالت به چند هزار سال پیش برمی گردد و به همین دلیل، دستیابی به اطلاعات گسترده در سطح جمعیت از طریق شواهد باستان شناسی دشوار است. راز پنهان بودن اجداد ما در بدن هر یک از ما باعث شد هان و همکارانش به طور تصادفی راهی برای تعیین سن والدین در گذشته پیدا کنند.

مطالعه جدید که در مجله Science Advances منتشر شده است، جهش های جدید را بررسی می کند. این جهش‌ها به تغییراتی در DNA اشاره می‌کنند که به‌جای اینکه از طریق اجداد به ارث برسند، به‌طور خودبه‌خود در یکی از اعضای خانواده ظاهر می‌شوند.

در حین کار روی پروژه دیگری که شامل این جهش‌های جدید و والدینی با سنین شناخته شده بود، محققان متوجه الگوی جالبی شدند. بر این اساس، الگوی و تعداد جهش‌های جدید ایجاد شده در والدین و قبل از انتقال به کودکان به سن هر یک از آنها در زمان لقاح بستگی دارد. نتیجه ذکر شده بر اساس داده های هزاران کودک به دست آمده است. این یافته به محققان اجازه می دهد تا زمان های جداگانه تولید مثل نر و ماده را در 250000 سال گذشته تخمین بزنند.

به گفته ریچارد وانگ، متخصص ژنتیک در دانشگاه ایندیانا و یکی از نویسندگان مطالعه اخیر، جهش هایی که امروزه در انسان وجود دارد، نتیجه تجمع جهش های متوالی در نسل های مختلف انسان است. وی در رابطه با این موضوع می گوید:

تحقیقات قبلی در این زمینه نیز از سرنخ های ژنتیکی برای تخمین طول نسل در طول زمان استفاده کرده است. با این حال، محققان خاطرنشان می‌کنند که این تحقیق بر روی مقایسه‌های DNA مدرن و باستانی استوار است که میانگین آن بین 40000 تا 45000 سال پیش بین جنس‌های مختلف انجام شده است.

ریچارد وانگ اشاره می کند که داستان تاریخ بشر شامل اسناد مکتوب، یافته های باستان شناسی، فسیل ها و غیره است که در کنار هم قرار گرفته اند. به گفته وی، ژنوم ما (DNA موجود در هر سلول) نوعی نسخه خطی از تکامل انسان را ارائه می دهد. او اضافه می کند:

میکل شیروپ، متخصص ژنتیک جمعیت در دانشگاه آرهوس دانمارک، به نقل از نیچر، می‌گوید که یافته جدید می‌تواند به معیارهای اجتماعی نیز اشاره داشته باشد. مانند فشار جوامع مردسالار بر مردان برای داشتن موقعیت مناسب قبل از بچه دار شدن.

پریا مورجانی، متخصص ژنتیک جمعیت در دانشگاه کالیفرنیا، فردی دیگر است که در حال بررسی این مطالعه اخیر است. به گفته وی، مدل مطالعه مورد نظر به سایر عوامل دخیل در جهش ژنی توجه کافی نداشته و جهش هایی با علل مختلف را به ناعادلانه به سن والدین نسبت داده است. این موضوع به طور بالقوه می تواند منجر به انحراف نتایج مطالعه شود.

در پاسخ به این نگرانی، وانگ می‌گوید که تیم او در طول مطالعه، برخی از عوامل جهش‌زای دیگر را نیز در نظر گرفت. شیروپ همچنین مطالعه اخیر را بسیار مفید می داند و معتقد است که این تحقیق برآوردهای معقولی را برای دستیابی به بینش صحیح از زندگی انسان های اولیه در اختیار محققان قرار می دهد.